Privacybeleid voor Nordsee Holidays

Wij nemen uw gegevensbescherming serieus. Wij verwerken persoonsgegevens en hebben daarom dit privacybeleid aangenomen dat uitlegt hoe wij uw gegevens verwerken.

1. ALGEMENE INFORMATIE
Dit document ("Privacybeleid") betreft Nordsee Holidays 2019 P/S ("Nordsee Holidays", "ons", "onze", "wij") verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens over onze websitebezoekers, sollicitanten, verhuurders en huurders van vakantiehuizen via Nordsee Holidays.

Nordsee Holidays is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens. Alle verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens moeten daarom aan ons worden gericht via de contactgegevens:

Nordsee Holidays 2019 P/S

Horns Bjerge 4

6857 Blåvand

Tel. +45 70 30 00 41
E-mail: info@nordseeholidays.dk

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
2.1 Voor bezoekers van onze website
Indien u cookies accepteert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van websitebezoekers:

(a) Browsertype
(b) IP-adres
(c) Netwerklocatie
(d) Apparaatinformatie
(e) Zoektermen
(f) Klikgedrag

Let op dat u uw toestemming voor het plaatsen van cookies op uw computer kunt geven (en intrekken) (meer hierover in ons cookiebeleid).

Tevens verwerken wij de volgende gegevens als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief:
(a) E-mail
(b) Naam

Deze gegevens bewaren wij totdat u zich actief afmeldt voor de nieuwsbrief.

2.2 Voor huurders van vakantiehuizen
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van huurders die een vakantiehuis huren via Nordsee Holidays:

Naam
Adres
Nationaliteit
Telefoon
E-mail
Betalingsinformatie
IP-adres
Informatie over welk vakantiehuis u wilt huren en wanneer
Aantal volwassenen, kinderen, baby's en huisdieren in de boeking
Beoordeling van het verblijf
Wij bewaren de gegevens gedurende de tijd die door de wet is toegestaan, en verwijderen ze wanneer ze niet langer nodig zijn. De periode hangt af van de aard van de informatie en de reden voor opslag.

3. DOEL VAN DE VERWERKING
Wij verwerken de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

(a) Bemiddeling van de verhuur van vakantiehuizen en noodzakelijk beheer in dat verband;
(b) Nakoming van de overeenkomst met u en het waarborgen van uw rechten in dat verband
(c) Gerichte marketing, inclusief retargeting, profilering en het versturen van nieuwsbrieven,
(d) Optimalisatie van de gebruikerservaring en functies voor websitebezoekers op onze website.

4. RECHTSGRONDSLAG
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden op basis van verschillende rechtsgronden.

(a) Toestemming: Nordsee Holidays verkrijgt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.
(b) Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent: Nordsee Holidays verwerkt uw persoonsgegevens om de overeenkomst voor het huren van een vakantiehuis met u als huurder en de bemiddelingsovereenkomst met u als verhuurder na te komen.
(c) Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting: Nordsee Holidays verwerkt uw persoonsgegevens met betrekking tot betaling in verband met de huurovereenkomst met u als huurder en de bemiddelingsovereenkomst met u als verhuurder om te voldoen aan wettelijke vereisten voor boekhouding en administratie.
(d) Gerechtvaardigd belang: Nordsee Holidays verwerkt uw persoonsgegevens om de gebruikerservaring en functies op onze website te optimaliseren, gerichte marketing uit te voeren, tevredenheidsonderzoeken uit te voeren, de overeenkomst te sluiten en te beheren, uw rechten te waarborgen en voor onze eigen veiligheid, inclusief het voorkomen van fraude, op basis van onze gerechtvaardigde zakelijke belangen.

4.1 Bezwaren
U hebt het onvoorwaardelijke recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt ook het recht om uw voorafgaande toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de wettelijke verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking, en we mogen uw persoonsgegevens blijven verwerken op andere wettelijke gronden, behalve voor direct marketing. De intrekking van de toestemming gebeurt door contact op te nemen met info@nordseeholidays.dk

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen, zullen we onmiddellijk stoppen met de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden.

4.2 Gegevensmining
We verzamelen, verwerken en bewaren alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vervullen van onze vastgestelde doelen. Bovendien kan door wetgeving worden bepaald welk type informatie noodzakelijk is om te verzamelen en op te slaan voor onze bedrijfsvoering. Het type en de omvang van de informatie die we verwerken, kan ook worden bepaald door de behoefte om een ​​contract of andere wettelijke verplichting na te komen.

4.3 Bijwerken van gegevens
Aangezien onze dienst afhankelijk is van het

feit dat uw gegevens correct en up-to-date zijn, vragen wij u ons op de hoogte te stellen van relevante wijzigingen in uw gegevens. U kunt onze contactgegevens gebruiken om ons uw wijzigingen te melden, zodat we uw persoonsgegevens kunnen bijwerken. Als we zelf opmerken dat de gegevens niet correct zijn, werken we de informatie bij en geven we u hiervan bericht.

5. GEBRUIK VAN DERDEN
Informatie kan worden verstrekt aan externe samenwerkingspartners die de informatie namens ons verwerken.

5.1 Informatie aan derden
We maken gebruik van verschillende externe samenwerkingspartners voor onder andere technische exploitatie en verbeteringen van de website, evenals gerichte marketing (inclusief Google, META en Mailchimp), en voor uw beoordeling van ons bedrijf en diensten.

Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers onder onze instructies en verwerken gegevens waarvoor wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn. We hebben schriftelijke verwerkersovereenkomsten gesloten met alle gegevensverwerkers die persoonsgegevens namens ons verwerken. De gegevensverwerkers mogen de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het nakomen van de overeenkomst met ons, en zijn onderworpen aan vertrouwelijkheid over deze informatie.

6. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS
6.1 Voor websitebezoekers
We gebruiken cookies voor de werking en optimalisatie van de website, evenals voor marketing. De opslag van informatie hangt af van het karakter van de cookie. Raadpleeg ons cookiebeleid voor gedetailleerde informatie.

6.2 Voor nieuwsbriefontvangers
Persoonsgegevens die worden verzameld bij uw aanmelding voor onze nieuwsbrief worden verwijderd wanneer uw toestemming voor de nieuwsbrief wordt ingetrokken, tenzij we een andere basis hebben voor de verwerking van de informatie.

6.3 Voor huurders van vakantiehuizen
Persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de huurovereenkomst worden in principe verwijderd 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin u uw aankoop heeft gedaan. Persoonsgegevens kunnen echter langer worden bewaard als we een legitieme behoefte hebben aan langere opslag, bijvoorbeeld als dit nodig is om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of als opslag nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten. Boekhoudkundige gegevens worden bewaard gedurende 5 jaar tot het einde van een boekjaar om te voldoen aan de vereisten van de boekhoudwetgeving.

7. UW RECHTEN
U heeft de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens over u.

(a) U heeft het recht om inzicht te krijgen in de persoonsgegevens die wij over u verwerken, evenals een reeks aanvullende informatie.
(b) U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens over uzelf te laten corrigeren.
(c) In specifieke gevallen heeft u het recht om persoonsgegevens over uzelf te laten verwijderen vóór het tijdstip van onze gebruikelijke algemene verwijdering.
(d) U heeft in bepaalde gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Als u het recht heeft om de verwerking te beperken, mogen wij uw persoonsgegevens voortaan alleen nog verwerken - behalve opslag - met uw toestemming, of met het oog op het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering, of ter bescherming van een persoon of vitale maatschappelijke belangen.
(e) U heeft in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen onze anderszins rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
(f) U heeft in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat, en om deze persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

8. CONTACTGEGEVENS
Als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: info@nordseeholidays.dk
In uw verzoek dient u alstublieft uw volledige naam, gebruikersnaam en het e-mailadres dat is gebruikt bij registratie te vermelden, evenals andere informatie die nodig is om uw verzoek te verwerken.

Als u een klacht wilt indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, telefoon +45 33 19 32 00.

9. MEDEDELING VAN WIJZIGING VAN DIT PRIVACYBELEID
Als wij wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, gebeurt dit op de website waar dit Privacybeleid beschikbaar is. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van wijzigingen in het Privacybeleid. Als de wijzigingen uw toestemming vereisen of gebaseerd zijn op een wijziging in de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij u onder de gegeven omstandigheden aanvullend informeren en om uw toestemming vragen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Laatst bijgewerkt op 4 mei 2023

Deze website wordt beheerd door
Nordsee Holidays
Horns Bjerge 4
6857 Blåvand
Tel. +45 70 30 00 41
E-mail: info@nordseeholidays.dk 
Website: www.nordsee-holidays.dk